1. Trụ sở chính Hà Nội

 

2. Chi nhánh tại Tp. HCM

3. Ban lãnh đạo công ty làm việc tại thủ đô Jakarta - Indonesia

4. Những hình ảnh kho GSP tại Hà Nội

5. Những hình ảnh kho GSP tại Tp. HCM