Piperine Powder 95%(cao tiêu đen)

Thương hiệu: Ấn Độ

Liên hệ