Milk Thistle Extract (Silymarin)

Giá: Liên hệ

Nguồn gốc: Chiết xuất từ hạt của cây kế sữa ( Silybum marianum (L))
Tiêu chuẩn áp dụng: USP hiện hành.
Cảm quan: Bột màu vàng nâu. Không tan trong nước, tan trong methanol và aceton.
Đặc điểm kỹ thuật:

  • Hàm lượng Silymarin > 40% (Dải hàm lượng rộng 40%, 42%, 50%,52%, 55%…) có thể điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Chứa Silymarin  (tính theo Silybin) đạt từ 90-110% so với hàm lượng trên nhãn tính theo chế phẩm làm khan.
  • Tổng  silydianin and silychristin : 20.0% – 45.0%;
  • Tổng silybin A and silybin B: 40.0% –  65.0%;
  • Tổng isosilybin A and isosilybin B:  10.0% – 20.0%;

Phương pháp kiểm: HPLC

Chat Facebook
Chat Zalo