CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Trong quá trình giao dịch tại website: hoaduoc.com.vn, website chỉ lưu giữ những thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của

bạn, bao gồm các thông tin về họ tên, email, điện thoại của Bạn.

 2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin giữa Bạn và website đều được lưu dữ và bảo mật bởi hệ thống Website.

Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến bạn.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và website.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn.

– Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ ” Thông tin phản hồi” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ

thể và có thể dùng để nhận biết cá nhân đó.

 Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thông tường lửa.

 Các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhật gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của bạn

tại Website, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website.

Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an 

ninh mạng đảm bảo sự an toàn về thông tin cá nhân của Bạn khi đăng ký và sử dụng website.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tên công ty: Công ty CP Hóa dược Quốc tế Hà Nội
Địa chỉ: Số 8 ngõ 4 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3686 3838
Email: hoaduoc@hipc.com.vn
Website: hoaduoc.com.vn
Liên hệ phòng HCNS-IT: 024 3686 3838 (máy lẻ 114)

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng do Bạn quản lý do đó Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ 

hình thức nào, chúng thôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Trường hợp nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật 

khẩu bị lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban quản trị website: hoaduoc.com.vn để được hỗ trợ.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 Website không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ

quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.