Công ty CP Hóa Dược Quốc tế Hà Nội sẽ miễn chi phí vận chuyển cho khách hàng trong nước.

Đối với khách hàng nước ngoài, công ty sẽ thu phí vận chuyển tùy theo giá của dịch vụ chuyển hàng.