QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Hóa Dược Quốc Tế Hà Nội

Số tài khoản: 0691009899999 ,Ngân hàng Vietcombank, CN Hà Tây – Hà Nội.

B1: Khách hàng đặt hàng

B2:Khách hàng và Phòng kinh doanh công ty xác thực đơn hàng (điện thoại, email, tin nhắn..)

B3: Khách hàng thanh toán trước hoặc sau (theo thỏa thuận) bằng cách chuyển khoản số tiền tương ứng với giá trị đơn hàng

mà khách hàng đã đặt.

B4: Phòng kinh doanh của công ty sẽ kiểm tra và bộ phận giao nhận vẫn chuyển của công ty sẽ giao hàng cho khách hàng

B5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.

2. Thanh toán bằng tiền mặt

B1:Khách hàng đặt hàng

B2:Khách hàng và Phòng kinh doanh công ty xác thực đơn hàng (điện thoại, email, tin nhắn..)

B3: Phòng kinh doanh của công ty xác nhận thông tin khách hàng

B4: Khách hàng đến kho công ty nhận hàng hoặc bộ phận giao nhận vẫn chuyển sẽ giao hàng cho khách hàng.

B5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán tiền mặt cho bộ phận thu ngân hoăc bộ phận giao nhận vận chuyển của công ty.