D-Glucosamine (Dạng muối Sulfate và HCl)

Giá: Liên hệ

Nguồn gốc: Từ vỏ các loài giáp xác, tôm biển.

Tiêu chuẩn áp dụng: USP hiện hành.

Cảm quan:

  • Dạng bột hoặc hạt tinh thể màu trắng.
  • Độ tan: Tan trong nước, ít tan trong methanol, không tan trong acetone.

Phương pháp kiểm: HPLC

Thông tin Xuất Xứ: Trung Quốc/ Việt Nam

Chat Facebook
Chat Zalo